Jestem psychologiem i psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy, Sekcji EFT (Terapii Skoncentrowanej na Emocjach) Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia EFT i European Society for Trauma and Dissociation.

Na bazie wiedzy z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i systemowej, którą zdobyłam w trakcie szkoleń i praktyki terapeutycznej, pomagam używając metod terapii skoncentrowanej na emocjach, wciąż szkoląc się i superwizjując swoją pracę w tym nurcie psychoterapii.

Od marca 2019 roku uczestniczę w kursie psychoterapii zaburzeń seksualnych organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku i przygotowujacym do uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w ośrodku dla osób po kryzysach psychicznych prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Wierzę, że warunkiem satysfakcjonującego życia jest bycie dobrym dla samego siebie. Wrażliwym na swoje potrzeby. Wyrozumiałym dla swoich niedoskonałości. Cierpliwym wobec tego, czego nie można zmienić. Sama wiem, jak ciężko to czasem przychodzi. I wiem, że psychoterapia w tym pomaga.

Prowadzę również psychoterapię w języku angielskim.

Zapraszam na spotkanie.

Barbara Bialikiewicz - ZnanyLekarz.pl