Barbara Bialikiewicz

Psychoterapia indywidualna
150 zł
50 minut
Psychoterapia par i rodzin
200 zł
90 minut

Beata Krzyżanowska

Psychoterapia indywidualna
120 zł
50 minut
Psychoterapia par i rodzin
200 zł
80-90 minut