Codziennie czujemy, jak kontakty z ludźmi dają nam radość, mądrość i energię. Wzajemne zainteresowanie, troska i wsparcie ułatwiają funkcjonowanie w każdej sferze życia. Dlatego nie pracujemy osobno, ale jako zespół.

Beata Krzyżanowska